Máy viền mí lon bán tự động QF-1A3

Máy này dùng để đóng nắp lon tròn và hộp hình đặc biệt