Băng tải công nghiệp

– Chiếu dài         :20 m

– Rộng            :  30 cm.

– Khung inox (3cm x 3cm.)

– Moter giảm tốc    : 2 HP.

– Biến tần.

– Tủ điện điều khiển.